Tagfelvétel rendje

Az Egyesület rendes tagjai közé jelentkező felvételt nyerhet, ha:

 • elmúlt 18 éves, cselekvőképes,
 • büntetlen előéletű személy,
 • nyilatkozatával önként vállalja a polgárőri szolgálat ellátását,
 • hozzájárul személyi adatai számítógépes nyilvántartásba vételéhez,
 • vállalja, hogy önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül bűnmegelőzési tevékenységet fejt ki,
 • magára nézve kötelezőnek ismeri el az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) által kiadott Szolgálati és Etikai szabályzatokat,
 • elfogadja a Budapesti Polgárőr Szövetség (BPSZ) és az Egyesület Alapszabályát, valamint Szervezeti- és Működési Szabályzatát,
 • eredményesen szerepel az alapismereti írásbeli és egyesületi szóbeli vizsgán.

Az egyesület ifjú polgárőrei közé felvételt nyerhet, aki:

 • alapfokú iskolai végzettséggel és törvényes képviselői hozzájárulással rendelkező 14-18 év közötti fiatal,
 • büntetlen előéletű,
 • nyilatkozatával vállalja a polgárőr kiegészítő feladatok egy részének végrehajtását,
 • hozzájárul személyi adatai számítógépes nyilvántartásba vételéhez,
 • magára nézve kötelezőnek ismeri el az OPSZ által kiadott Szolgálati és Etikai szabályzatokat,
 • elfogadja a BPSZ és az Egyesület Alapszabályát, valamint Szervezeti- és Működési Szabályzatát,
 • eredményes alapismereti vizsgát tesz.